tuquy.mobi là cổng game chơi vui, không đổi thưởng, không quy đổi tiền game ra tiền thật hoặc hiện vật dưới bất kỳ hình thức nào!
Con đường danh vọng
1
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
237.175.542
2
Danh hiệu
Tích lũy
204.745.443
3
Danh hiệu
Tích lũy
100.360.580
4
Danh hiệu
Tích lũy
87.566.503
5
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
52.849.541
6
Danh hiệu
Tích lũy
33.482.044
7
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
24.548.076
8
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
22.632.075
9
Danh hiệu
Tích lũy
21.311.948
10
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
20.782.693