tuquy.mobi là cổng game chơi vui, không đổi thưởng, không quy đổi tiền game ra tiền thật hoặc hiện vật dưới bất kỳ hình thức nào!
Con đường danh vọng
1
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
498.295.907
2
Danh hiệu
Tích lũy
470.269.476
3
Danh hiệu
Tích lũy
444.655.515
4
Danh hiệu
Tích lũy
310.902.918
5
Danh hiệu
Tích lũy
274.756.366
6
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
73.528.978
7
Danh hiệu
Tích lũy
66.306.667
8
Danh hiệu
Tích lũy
65.016.825
9
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
58.372.456
10
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
49.441.969