tuquy.mobi là cổng game chơi vui, không đổi thưởng, không quy đổi tiền game ra tiền thật hoặc hiện vật dưới bất kỳ hình thức nào!
Con đường danh vọng
1
Danh hiệu
Tích lũy
1.152.304.270
2
Danh hiệu
Tích lũy
576.499.767
3
Danh hiệu
Tích lũy
202.017.778
4
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
181.418.010
5
Danh hiệu
Tích lũy
166.807.889
6
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
109.985.311
7
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
63.676.560
8
Danh hiệu
Tích lũy
61.631.493
9
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
41.234.052
10
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
31.223.623